+355 44 51 72 79
info@europeagency.al / Webmail

Intership Jashte

Internship ne Australi

Internship ne AustraliFitoni eksperience pune profesionale dhe përmirësoni mundesitë e karrierës suaj! Pozicione vakante fantastike për internship në fusha dhe industri të ndryshme. Ky është një program i dizenjuar për kandidatë të cilët janë në kërkim të një eksperience pune në Australi.

Internshipet janë një mënyrë e shkëlqyer për të fituar eksperiencë dhe për t’iu ekspozuar një mjedisi profesional pune të cilat zhvillojnë aftësitë profesionale të një individi.
Këto programe internshipesh do ti japin mundësinë kandidateve hyrjen në organizatat kryesore në Australi. Të gjitha vendosjet janë në qytetet kryesore të Australisë.
Kandidateve i sigurohet trajnimi në përputhje me arsimimin e tyre.

Kandidatët mund të zgjedhin ndonjë nga fushat e mëposhtme ose të specifikojnë dhe ne do të përshtasim kërkesen e tyre me një organizatë të përshtatshme, internshipet jane paid dhe un-paid (me rrogë dhe pa pagese):

POZICIONET:

• Administrim Biznesi • Kontabilitet
• Burimet Njerëzore • Marketing
• Menaxhim Eventesh • Turizëm
• IT, Computing & Design • Financë
• Mikpritja (Hoteleri-Turizem) • Bujqësi, Blegtori dhe Konservimit
• Arkeologji • Arkitekturë & Design
• Arte (Creative & Social) • Kozmetikë
• Ndërtim • Komunikacion dhe Marrëdhënie me Publikun
• Ekonomi • Edukim dhe Trajnim
• Inxhinieri • Mjedisi
• Fashion • Grafik Dizajn
• Importi, Eksporti dhe Tregtisë • Gazetari
• Drejtesi • Logjistika & Transport
• Prodhim • Media & Reklamim
• Miniera, Energji dhe Burime • OJF, OJQ dhe Bamirësi
• Farmaceutike dhe Bioteknologji • Fotografi
• Planifikimi & Design • Politika & Qeveria
• Prokurimit • Pronës & Real Estate
• Psikologji • Shkenca
• Punë sociale • Sporte
• Telekomunikacioni • Shkenca Veterinare

KRITERET

• Mosha 18-30
• Internshipi i përzgjedhur të ketë lidhje me arsimimin.
• Duhet të ketë studiuar në nje universitet të akredituar ose të jetë i diplomuar i 2 viteve të fundit.
• Nivel i Anglishtes: mbi mesatar.

KOHËZGJATJA:

Këto internship fillojnë nga 6 javë deri në 52 javë.

KOSTO:

Kosto e këtyre internshipeve varion nga kohëzgjatja e saj.

Avantazhet e përfundimit të një stazhi pune në Australi nëpërmjet këtyre programeve përfshijnë:
• Ndërkombetarizim të rezymesë.
• Marrje kreditesh për studimet në vazhdimësi.
• Zhvillimin e aftësive në Anglisht në vendin e punës.
• Krijimi i marrëdhënieve me kompani ndërkombëtare.
• Fitim njohjeje në profesionin e zgjedhur.
• Përmirësimi i mundësive të karrierës.
• Njohje e etikes dhe procedurave të punës australiane.

Si te aplikoni:
Per te aplikuar dergoni nje CV tuajen ne Anglisht me foto me subject “Internship Australi” ne adresen e emailit: recruitment@europeagency.al ose  per te aplikuar on line kliko  ose gjeni te rejat tona te fundit ne Facebook duke klikuar: Facebooklikebutton