+355 44 51 72 79
info@europeagency.al / Webmail

Këshillim Karriere

keshillim karriere

“Europe Agency”, nëpërmjet shërbimeve dhe konsulencës juridike, Migracionit dhe Business Start Up dhe Këshillimit të karrierës, synon partneritet me ju me qëllim rritjen e fitimit dhe të biznesit tuaj.

Ndryshimet e shpejta të tregut ligjor kanë çuar në realizimin e konsulencave dhe snalizave nga ana jonë që mund të ofrojnë ndihmë të paçmueshme për klientët.

Konsulentët tanë janë në gjendje të ndihmojnë klientët në çështje të brendshme dhe të jashtme duke përfshirë edhe burimet njerëzore, marketingun, marrëdhëniet sociale dhe trajnim. “Europe Agency” gjithashtu siguron snalistë me përvojë të gjerë në një fushë praktike dhe eksperiencë të gjerë, ata ofrojnë ekspertizën e tyre mbi baza projekt pas projekti, ose mbi bazë kontraktuale.

Zhvillimi i karrierës është një rrugëtim i gjatë, një proçes i vazhdueshëm, i cili duhet të ndihmojë të rinjtë, por edhe cdo individ në cdo moshë dhe kohë të organizojë dijet dhe t’i përdorë ato në mënyrë efikase për të njohur botën e punës dhe për të zënë me sukses vendin e tij në këtë botë.
Europe Agency, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Shërbimin Kombëtar të Punësimit,  synon të pregatisë të rinjtë të hyjnë në tregun e punës. Të dërmarin hapa të rëndësishëm si vlerësimi i vetes, krijimi dhe pasurimi i portofolit personal të karrierës, shkrimi i një curriculum etj..
Në përpjekjen tuaj si punë kërkues,  për t’u paraqitur dhe për të zënë vend në tregun e punës, do t’ju duhet të shkruani shumë letra: për të aplikuar, për të kërkuar informacion, për të falenderuar, ndoshta edhe për të refuzuar.

Objekti i kësaj artikulli të Europe Agency dhe paketave informuese të këshillimit të karrierës si më poshtë, janë që t’i japë këshilla praktike dhe disa modele të thjeshta të rinjve se si të shkruajnë letra që arrijnë të fitojnë respektin e punëmarrësit.

Për më shumë informacion, klikoni mbi paketat informuese të këshillimit të karrierës më poshtë, nëpërmjet të cilave do të gjeni të gjithë hapat e nevojshëm të të qënë i suksesshëm në realizimin e objektivit final “Fitimi i një kontrate pune”

  • ** Secili nga ne bëhet diçka apo dikushi në jetë, dhe kemi mundësi ta zgjedhim vetë.
  • ** Gjetja e një pune është vetëm pikënisja e një rrugëtimi të gjatë.
  • ** Këshillimi duhet të ndihmojë të rinjtë të marrin vetë vendimin e duhur në përputhje me moshën, dijet, aftësitë dhe tregun aktual të punës.
  • ** Roli parësor i shërbimeve të punësimit për të rinj është të ndihmojë të rinjtë të përputhin jetën me karrierën dhe profesionin e zgjedhur.

Europe Agency

sekretet e pregatitje per nje interviste

Sekretet e pregatitjes per interviste

te pregatitesh per tregun e sotem te punes

Te pregatitesh per tregun e sotem te punes

te krijosh dhe pasurosh portofolin

Te krijosh dhe pasurosh portofolin e karrieres

nje aplikim i sukseshem

Nje aplikimi i suksesshem

Capture

Keshilla per tu shkruar punedhenesve

8 keshilla per sipermarresti e rinj

8 keshilla per sipermarresti e rinj

nje vend pune i denje

Nje vend pune i denje