+355 44 51 72 79
info@europeagency.al / Webmail

Studimet master

STUDIME MASTER dhe PUNËSIM NË ZVICËR

studimet masterPër të gjithë ju që jeni të interesuar të keni një master Ndërkombetar ku diploma juaj të njihet në gjithë botën duke ju dhënë mundësinë e kalimit me lehtësi të barrierave të vështira të gjetjes së tregut të punës dhe ekuivalentimin e diplomës. Europe Agency prezanton fushat e studimit Master në një nga Universitetet më të Mira të Zvicrës.

Ajo çka e bën unik këtë program është se programi është i ndërtuar mbi bazën e studimit dhe Internshipit me pagesë 1800 euro/muaj në Zvicër.

Programet e studimit MASTER janë në degët si më poshtë:

Post Graduate Diploma in Hospitality Managementpsot graduate

Ky vit është një program i projektuar për të dhënë studentëve të diplomuar si edhe profesionistë me prejardhje të ndryshme një mundësi për të ri-inxhinier karrierën e tyre në mikpritjen dhe sektorin e turizmit. Të pavarur, si dhe punën në grup ndihmon për të ndërtuar besimin dhe marrëdhëniet e dobishme për karrierën e studentëve të ardhshëm, ndërsa mësimi një tregti dhuartë. Studentët të fitojnë një opinion të harmonishëm, jo-diskriminuese dhe globale për çështjet me të cilat përballen bizneset në shekullin e 21, ndërsa në të njëjtën kohë duke marrë për shkak të biznesit dhe të mësuarit një e drejtë shumë fitimprurës të karrierës që nga fillimi.

MBA Programs

MBA in Hospitality Management
MBA in Global Managementmasters

Ky program studimi MASTER për 24-muaj, është një program i përbashkët në mes të Shkollës së Manaxhimi të Hoteleri-Turizmit në Zvicër dhe Universiteti i “City University of Seattle”, SHBA. Ajo është projektuar posaçërisht për të diplomuarit mbajtjen Diplomat Bachelor në shërbim ose jo të shërbimit të specializimeve të cilët synojnë të bashkohen me industrinë globale të turizmit apo në sektorin e shërbimeve. Pra ju do të pajiseni me një diplomë ndërkombëtare nga një Universitet Amerikan.
Programi përbëhet nga dy blloqe studimin 6 muaj të ndjekur nga dy periudha stazhi të paguara, për 6 muaj në Zvicër me pagesë 1800 euro/muaj. Pra 1 vit studim dhe 1 vit pune po t’i mbledhësh bashkë të dy periudhat.

TË DY KËTO PROGRAME STUDIMI MASTERI JANË TË NDËRTUARA MBI BAZËN E PRAKTIKËS SË PUNËS KU GJYSMA E PERIUDHËS ËSHTË STUDIM DHE GJYSMA TJETËR ËSHTË INTERNSHIP ME PAGESË 1800 EURO/MUAJ NË ZVICËR.

Me këtë pagesë qe ju do të merrni gjatë praktikës së punës në Zvicër, do të keni mundësinë që të mbuloni shpenzimet monetare të programit.

KRITERET E APLIKIMIT:

1. Anglishte shumë e mirë në të shkruar dhe të folur.

2. Diplome Bachelor

3. I pastër penalisht (Dëshmi penaliteti të pastër)

4. Garanci bankare.

Për të aplikuar:

Dërgoni një në anglisht me foto në adresën recruitment@europeagency.al me subjekt “Studime Master në Zvicër”.

Vetëm CV-të e përzgjedhura do të kontaktohen për intervistë.

PUNËSIM DHE STUDIME NË ZVICËR

zvicraMundësia më e mirë e studimeve në fushat e Manaxhimit dhe Hoteleri-Turizmit. Europe Agency tashmë bën të mundur për studentët Shqiptarë mundësinë e diplomimit në një nga degët e mëposhtme në Kolegjin më me zë në Zvicër. Në përfundim të studimeve, studentët pajisen me një diplomë ndërkombëtare e njohur në gjithë botën.

Ajo çka e bën unik këtë program është se:

Në përfundim të studimeve, Kolegji ofron mundësinë e PUNËSIMIT në rezortet më me famë botërore kundrejt një pagesë shtesë: Krahas kësaj programi akademik është i ndërtuar mbi bazën e studimit dhe Internship (praktikave të punës) me pagesë.

Programet e studimit janë në degët si më poshtë:

One-year Diploma Program in Hospitality Managementhotel-managment

(Bachelor of Arts Degree – Stage One)

Ky program një-vjeçar është i pari 12-mujor intensiv hyrje të nivelit periudhën e Bachelor of Arts program, i projektuar për ata që kanë përfunduar arsimin e mesëm dhe janë në kërkim për një karrierë në mikpritjen ose industrinë e turizmit. Ajo synon të pajisë studentët me një kuptim të gjerë të aspekteve operative të industrisë hoteliere ndërkombëtare dhe njohuri për parimet e përfshira. Ajo përbëhet nga një afat studimi prej 20 javësh plus një periudhë prej 4-6 muaj Internship me pagesë deri në 1800 euro/muaj në Zvicër.

Two-year Higher Diploma Program in Hospitality Management

(Bachelor of Arts Degree – Stage Two)Hospitality

Kjo periudhe studimi dy-vjeçare jep njohuri të nevojshme për të nisur një karrierë në industrinë e turizmit dhe mikpritjes. Studentët janë të ekspozuar ndaj subjekteve menaxhimin e biznesit të cilat përfshijnë, kontabilitetit shitjes dhe marketingut, si dhe menaxhimit të burimeve njerëzore. Për studentët në kërkim të vendosjes ndërkombëtare, ky dy vjeçar është një domosdoshmëri. Ajo përbëhet nga dy mandate studimit të 20 javë secili plus dy periudha prej 4-6 muaj Internship me pagesë deri ne 1800 euro/muaj në Zvicër. Kjo është e nevojshme në mënyrë që të vazhdojë në vitin e tretë të studimit.

Three-years Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management

(Bachelor of Arts Degree – Stage Three) diploma in Hospitality

Diploma Ndërkombëtare në Hotel dhe Menaxhimin e Mikpritjes ofron studentëve me një kualifikim akademik që është tërheqës për punëdhënësit potencialë, aftësitë dhe aftësinë për të hyrë në botën e punës, dhe një “kuti mjet” që mund të aplikohen për një gamë të karrierës në mikpritjen industrisë. Të diplomuarit mund të bëhet menaxherët realizohet, të aftë për të punuar nëpër një varg të ndërmarrjeve publike dhe private, duke përfshirë objekte të kohës së lirë, hotelet, parqet temë, konferenca, ekspozita dhe madje edhe të menaxhimit. Programi përdor një varg të metodave të mësimdhënies për të lehtësuar të mësuarit. Kujdes i veçantë është marrë për të përdorur më efektive të mësimdhënies dhe vlerësimit metodes për çdo modul.

Ajo është e përbërë nga tre kushtet studimit të 20 javë secili plus tre periudha prej 4-6 muaj Internship me pagese deri ne 1800 euro/muaj Zvicër.

TË TRE KËTO PROGRAME STUDIMI JANË TË NDËRTUARA MBI BAZËN E PRAKTIKËS SË PUNËS KU GJYSMA E PERIUDHËS ËSHTË STUDIM DHE GJYSMA TJETËR ËSHTË INTERNSHIP ME PAGESË 1800 EURO/MUAJ NË ZVICËR.

Me këtë pagesë që ju do të merrni gjatë praktikës së punës në Zvicër, do të keni mundësinë që të mbuloni shpenzimet monetare të programit.

KRITERET E APLIKIMIT:

1. Anglishte shumë e mirë në të shkruar dhe të folur.

2. I pastër penalisht (Dëshmi penaliteti të pastër)

3. Garanci bankare.

SHËNIM:

Për të aplikuar bëhet vetëm pagesa e aplikimit 400 euro. Pjesa tjetër e pagesës për secilin program kryhet VETËM pas marrjes së vizës.

Për të aplikuar:

Dërgoni një CV në anglisht me foto në adresën: recruitment@europeagency.al

Vetëm CV-të e përzgjedhura do të kontaktohen për intervistë.

STUDIO NË ITALI

studio italyInstituti i Lartë i Modës dhe Stilimit, në Napoli, Itali në bashkëpunim me Europe Travel & Recruitment Agency ofron mundësitë më të mira të studimit për studentët Shqiptarë.

Nëse zotëroni talent, ju pëlqen të pikturoni, përdorni kompjuterin, studioni për këto fusha, Europe Agency ju jep mundësinë e Certifikimit të Njohurive tuaja në Modë, Stilim, Design Industrial etj, në një ndër institutet më prestigjioze të Italisë. Atje ku moda ska nevojë për fjalë.

Programet e ofruara janë për vitin 2011-2012:

Industrial Design, Fashion Design, Interior Design, Graphic Desing, Digital Design, Computer Graphic, Telecommunication,Visual Arts.

Nivelet e studimit janë:

- Kurse Verore;
- Kurse Intensive;
- Studime Universitare;
- Studime Master;

Për të aplikuar:

Dërgoni një e-mail në adresën: recruitment@europeagency.al me subjektin

STUDIME NË AUSTRALI

studime ne australiDëshironi jo vetëm të fitoni një diplomë ndërkombëtare por edhe të përmirësoni ndjeshëm anglishten tuaj?

Dëshironi të fitoni dhe përjetoni një kulturë të një ndër vendeve më të mëdha të botës?

Europe Agency në bashkëpunim me një ndër universitetet më me zë të Australisë, prezanton programet e studimit për kurse profesionale apo diplomë universitare në degët e mëposhtme:

-Diploma of Automotive Technology (Inxhinieri Mekanike) inxhinieri-mekanike

-Diploma e Teknologjisë Automobilistikë do të japë me aftësitë dhe njohuritë e përdorur në sektorin e automobilave, Shitje me pakicë shërbimin dhe riparimin e industrisë së automobilave.

-Diploma of Building and Construction (Inxhinieri Ndërtimi)

Ky kualifikim është dizajnuar për të përmbushur nevojat e ndërtuesit, ku një ndërtues është personi i cili koordinon ndërtimin e një ndërtese duke marrë përgjegjësinë për përfundimin e përgjithshëm të punës, duke përfshirë edhe kontraktuesit zgjedhjen, mbikëqyrjen e punës dhe cilësinë e tij, dhe bashkëpunimi me klientin.

Ndërtues mund të jetë edhe personi i licencuar në mënyrë adekuate me përgjegjësi në bazë të autoritetit licencues përkatëse të ndërtimit në shtet apo sektor privat inxhinieri-ndërtimi.

-Diploma of Managment (Manaxhim)

Ky kualifikim pasqyron rolin e individëve të cilët janë të angazhuar për të menaxhuar punën e të tjerëve ose për të shtuar vlerën ose shqyrtim praktikave të menaxhimit. Roli i tyre mund të jenë në çdo industri ose vendosjen organizative. Zakonisht njerëzit në këto role do të ketë përvojë të konsiderueshme në industritë e tyre përkatëse ose zona profesionale dhe nja një perspektivë të informuar të kërkesave të punës të veçanta me qasjet e tyre menaxheriale manaxhim.

-Certificate in Automotive Electrical Technology (Elektroauto)

-Certifikata në Teknologjine Automobilistikë elektrike, i siguron studentët me një argumentim të fortë në të dy njohurive teorike dhe praktike të nevojshme për servisin dhe riparimin e mjeteve motorike e elektrike, si dhe aftësitë e komunikimit dhe shërbimin e konsumatorëve të nevojshme për të marrë pjesë në një mjedis pune, elektroauto.

-Certificate in Automotive Mechanical Technology (Mekanik)

-Certifikata në Teknologjia Automobilistikë Mekanike ofron studentëve me një argumentim të fortë në të dy njohurive teorike dhe praktike të nevojshme për servisin dhe riparimin e mjeteve motorike, si dhe aftësitë e komunikimit dhe shërbimin e konsumatorëve të nevojshme për të marrë pjesë në një mjedis pune.

STUDIME NË QIPRO

cyprusPër të marrë një diplomë ndërkombëtare dhe me një kosto të ulët sot është tepër e vështirë….. Poooor jo e pamundur ;)

Europe Agency në bashkëpunim me një nga Kolegjet më të Mëdha të Cyprus mundëson mundësitë e studimit në degët e mëposhtme ku në përfundim të studimeve do të pajiseni me diplomë nga një Kolegj i akredituar dhe e njohur në mbarë botën. Për më shumë….me çmime që konkurojnë dhe universitetet shtetërore Shqiptare.

Degët që mund të studioni janë si më poshtë:

DEGËT për Barchelors Degree – 3 vjet:

Business Administration (Barchelor)
Retail Management, Business Information Systems, Hotel Management Studies, Business Studies, Computer Studies, Secretaria, Studies (Secretary & Office Administration), Hotel Managment, Cisco NetAcad Programcyprus.
Për të aplikuar:

DEGËT për studime 1 vjeçare:

Hotel Studies
Tourism Studies
Secretarial Studies
study-in-cyprus

Dërgoni një e-mail në adresën: recruitment@europeagency.al me subjektin